Uprawnienia

Uprawnienia i certyfikaty

 

1 Świadectwo 4099 Krzysztof Laskowski 2.1 certyfikat SIMP Laskowski 2008-2013 2.2 certyfikat SIMP Laskowski 2013-2018 3.1 Laskowski powołanie  na bie głego SO Gdańsk  I kadencja 3.3 Laskowski powołanie na bie głego SO Gdańsk II kadencja 3.4 Laskowski powołanie na biegłego SO G dańsk - zakres wycena przedsiębiorstw 3.5 Laskowski powołanie na biegłego SO Elbląg 4 szkolenie dla biegłych sądowych 2005 5 szkolenie dla potrzeb  skarbowych 2008 6 szkolenie dla potrzeb sektora bankowego 2004 7 KrzysztofLaskowski zaświad czenie - egzamin ZBP 2011 8 Krzysztof Laskowski - dyplom s tudiów wycena przedsiębiorstw