gdansk-foto

rzeczoznawca Gdańsk wycena nieruchomości

Google+

O FIRMIE

 

O nas

Firma została założona w 2003 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Laskowskiego, członka Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, posiadającego uprawnienia nr 4099.
Oferujemy pełen zakres usług obejmujących wycenę nieruchomości (mieszkania, działki, budynki) oraz wartości służebności i stawek czynszu za korzystanie z nieruchomości, a także szacowaniem wartości maszyn i urządzeń dla różnych celów. Zapewniamy kompleksową i sprawną obsługę, w zakresie której służymy również fachowym doradztwem. Gwarantujemy wysoką jakość opartą o wieloletnie doświadczenie i wiedzę ekspercką. Obszar działania w zakresie obsługi klientów indywidualnych obejmuje województwo Pomorskie, natomiast klientów biznesowych teren całej Polski.

Uprawnienia i certyfikaty

Zobacz więcej

 

Referencje

Zobacz więcej

Uprawnienia

Uprawnienia i certyfikaty

 

1 Świadectwo 4099 Krzysztof Laskowski 2.1 certyfikat SIMP Laskowski 2008-2013 2.2 certyfikat SIMP Laskowski 2013-2018 3.1 Laskowski powołanie na bie głego SO Gdańsk I kadencja 3.3 Laskowski powołanie na bie głego SO Gdańsk II kadencja 3.4 Laskowski powołanie na biegłego SO G dańsk - zakres wycena przedsiębiorstw 3.5 Laskowski powołanie na biegłego SO Elbląg 4 szkolenie dla biegłych sądowych 2005 5 szkolenie dla potrzeb skarbowych 2008 6 szkolenie dla potrzeb sektora bankowego 2004 7 KrzysztofLaskowski zaświad czenie - egzamin ZBP 2011 8 Krzysztof Laskowski - dyplom s tudiów wycena przedsiębiorstw

Referencje

Referencje

referencje Energa Operator ST 2-8

referencje Energa Operator - s łużebność przesyłu20140824referencje Energa Operator - słu żebność przesyłu20140824_0001referencje Energa Operator - słu żebność przesyłu20140824_0002

opina SR Gdańsk Północ

referencje UM Gdynia 2004

referencje PEKAO BH 2009

referencje ABC Consulting

referencje Bank Millennium 2009

referencje Eurolinks

OFERTA

klienci indywidualni

 • Wycena mieszkań
 • Wycena działek niezabudowanych i zabudowanych
 • Wycena domów
 • Wycena stawek czynszu za korzystanie z nieruchomości
 • Wycena wartości  służebności przesyłu (za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe– energetyczne, ciepłownicze, gazowe, wodociągowe i inne)
 • Wycena wartości służebności drogi

klienci biznesowi

 • Szacowanie wartości nieruchomości
 • Wycena stawek czynszu za korzystanie z nieruchomości
 • Wycena wartości służebności  przesyłu
 • Wycena wartości służebności drogi
 • Wycena maszyn i urządzeń ( środków trwałych grup 2 – 8)

Cele wycen:

 • Uzyskanie kredytu
 • Określenie wartości nieruchomości do celów podatkowych
 • Określenie wartości nieruchomości w celu podziału  majątku
 • Określenie wartości nieruchomości do innych celów
 • Ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z nieruchomości przez m.in. przedsiębiorstwa przesyłowe, których infrastruktura znajduje się na nieruchomości wnioskodawcy

Cele wycen

 • Uzyskanie kredytu
 • Zawarcie umowy leasingu
 • Amortyzacja środków trwałych
 • Określenie wartości nieruchomości do celów podatkowych
 • Szacowanie wartości majątku przedsiębiorstw w celu przekształceń własnościowych
 • Określenie wartości nieruchomości do innych celów
 • Ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z nieruchomości dla potrzeb uregulowania stanów prawnych ( np. w przypadku przesyłu lub konieczności ustanowienia drogi koniecznej)

 

KONTAKT

Skontaktuj się z nami!

Wycena Nieruchomości i Maszyn LASKOWSKI S.C.

80-231 Gdańsk, ul. Fiszera 14, lok. 505

(Instytut Maszyn Przepływowych PAN)

Tel. +48 664 495 883, + 48 501 373 580

Mail: kontakt@wycenalaskowski.pl


View Larger Map

 

 

 

 

 

 • Imię i nazwisko

 • Adres email (Required)

 • Pytanie